Quy Trình dịch vụ

Bước 1: Phân Tích

Đội ngũ Marketing Tinh Gọn lắng nghe và phân tích cùng DN để hiểu rõ, đào sâu chính xác và đầy đủ những vấn đề và mong muốn của khách hàng.

Bước 2: Xây Dựng Giải Pháp

Chúng tôi đề xuất một giải pháp marketing tinh gọn, đơn giản và hiệu quả nhất phù hợp với tình hình công ty hiện tại.

Bước 3: Triển Khai

Kế hoạch marketing tinh gọn được triển khai, tối ưu và chăm sóc liên tục để đem lại hiệu quả tốt nhất trong tháng đầu tiên.

Bước 4: Mở Rộng & Tối Ưu

Sau thời gian 1 tháng đầu tiên triển khai, chúng tôi cùng khách hàng ngồi lại để phân tích chiến dịch marketing, kết quả kinh doanh và tiếp tục mở rộng hoặc cắt giảm các kênh marketing.

Marketing Mà Không Theo Sát Việc Kinh Doanh Chính Là Cách “ĐỐT TIỀN NHANH NHẤT”

Dịch Vụ

Các Bài Viết Nổi Bật