Kết Nối Tiêu Dung Việt Nam đã đồng hành cùng MTG và Goha.vn từ khi khởi nghiệp. Chiến lược marketing cho KNTD đã được chúng tôi triển khai toàn diện góp phần vào thành công của KNTD ngày hôm nay. ZTeam đã cùng Kết Nối Tiêu Dùng triển khai giai đoạn 3 của dự án bao gồm việc phân tích tài chính phát triển mô hình cửa hàng nhượng quyền.